היתר להצבת שולחנות וכיסאות

חוקי העזר העירוניים במרבית הרשויות מאפשרת לרשות הרישוי להעניק לבעלי עסקים, עסקי מזון, היתרים להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה העירונית/הרחוב.

ההיתר יוענק לעסקים שנמצאים בהליך רישוי תקין, כלומר ללא סירובים ו/או לעסקים בעלי רשיון עסק בתוקף

עסקים אשר מהווים מטרד לציבור ובקשתם סורבה לרשיון ו/או שקיבלו צווי סגירה לא יהנו מהיתר זה.

לצורך כך, יגיש אדריכל רישוי מטעם בעל העסק, בקשה להיתר הצבת שולחנות וכסאות אשר מורכבת מתרשים האזור המבוקש לרבות סימון של מכשולים, מעברים, מידות מפורטות ,הצעה לסידור השולחנות והכסאות ואת פרטי העסק וכל זאת בהתאם לחוקי ותקנות חוק העזר העירוני של אותה הרשות.

לאחר פתיחת הבקשה, ידונו בה גורמי הרישוי כגון: מבקר/תברואן מטעם המחלקה לרישוי עסקים, מחלקת איכות הסביבה והפיקוח העירוני.

 לאחר אישור הגורמים ועמידה בדרישותיהם, יונפק לעסק היתר למספר חודשים אשר במרבית הרשויות תוטל עליו אגרה.

עסקים אשר מחזיקים בהיתר להצבת שולחנות וכסאות ובמהלך הליך הרישוי לא מילאו אחר הדרישות ובהמשך לכך קיבלו סירוב כלשהו, יוזמנו לשימוע ויוזהרו בביטול ההיתר.

 

היתרים נוספים

היתר לפרגוד

ההיתר לפרגוד יבוסס על היתר להצבת שולחנות וכסאות אשר אושר והוענק לאותו העסק.

היתר להצבת שולחנות וכסאות

ההיתר יוענק לעסקים שנמצאים בהליך רישוי תקין, כלומר ללא סירובים ו/או לעסקים

היתר להצבת שלט

על כל עסק אשר מציב שלט מכל סוג שהוא חלה אגרת שילוט ובכלל אישור הצבתו

יש לכם שאלה ? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם