היתר לפרגוד

חוקי העזר העירוניים במרבית הרשויות מאפשרת לרשות הרישוי להעניק לבעלי עסקים, עסקי מזון, היתר להצבת פרגוד בשטח המדרכה העירונית/הרחוב לעונת החורף בלבד.

ההיתר לפרגוד יבוסס על היתר להצבת שולחנות וכסאות אשר אושר והוענק לאותו העסק.

ההיתר יוענק לעסקים שנמצאים בהליך רישוי תקין, כלומר ללא סירובים ו/או לעסקים בעלי רשיון עסק.

עסקים אשר מהווים מטרד לציבור ובקשתם סורבה לרשיון ו/או שקיבלו צווי סגירה לא יהנו מההיתר.

לצורך כך, יגיש אדריכל רישוי מטעם בעל העסק, בקשה להצבת פרגוד אשר מורכבת מהגשה/גרמושקה ובתוכה תרשים של האזור המבוקש להיתר לרבות סימון של מכשולים, מעברים, מידות מפורטות , פרטי חיבור, מפרט טכני ונתוני העסק בצירוף המסמכים הנדרשים.

כמו כן ידרש בעל העסק להמציא הצהרת מהנדס ליציבות הפרגוד.

לאחר פתיחת הבקשה, תדון בה המחלקה לרישוי עסקים באופן פרטני ולאחר מכן יבחנו אותה בהתאם לשטח גורמי הרישוי הנוספים כגון: מבקר/תברואן מטעם המחלקה לרישוי עסקים, מחלקת איכות הסביבה והפיקוח העירוני, כשאלו יאשרו את הבקשה לבסוף יונפק ההיתר למספר חודשים אשר במרבית הרשויות תוטל עליו אגרה.

תקופת הצבת הפרגוד תנתן לתקופה שבין האחד לאוקטובר עד לסוף אפריל.

עסקים אשר מחזיקים בהיתר לפרגוד ו/או היתר להצבת שולחנות וכסאות ובמהלך הליך הרישוי לא מילאו אחר הדרישות ובעקבות כך קיבלו סירוב כלשהו, יוזמנו לשימוע ויוזהרו בביטול ההיתרים.

ברשויות מסוימות הליך זה שונה מסיבות תב”ע, חוק עזר  ו/או מסיבות אחרות ובקשת הצבת הפרגוד הינה במסגרת הליך היתר בניה לכל דבר ועניין.

היתרים נוספים

היתר לפרגוד

ההיתר לפרגוד יבוסס על היתר להצבת שולחנות וכסאות אשר אושר והוענק לאותו העסק.

היתר להצבת שולחנות וכסאות

ההיתר יוענק לעסקים שנמצאים בהליך רישוי תקין, כלומר ללא סירובים ו/או לעסקים

היתר להצבת שלט

על כל עסק אשר מציב שלט מכל סוג שהוא חלה אגרת שילוט ובכלל אישור הצבתו

יש לכם שאלה ? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם